În România, potrivit legii, camerele bilaterale se înființează în baza avizului Camerei Naționale – B1TV.ro

București, 13 octombrie 2022:Legea nr. 335 a camerelor de comerț din România, în vigoare din 2007, dispune că la cererea de înregistrare (în registrul asociațiilor și fundațiilor) se va anexa avizul ministerului de resort și avizul Camerei Naționale.
Potrivit aceleiași legi, Camerele bilaterale sunt create în scopul dezvoltării relaţiilor economice ale României cu ţările pentru care au fost create şi al promovării, apărării şi susţinerii intereselor economice ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din …
Citiți restul…..